Työprosessi

Eräpohja Arkkitehdit palvelee kokonaisvaltaisesti arkkitehtuurin eri osa-alueilla. Toimistomme päätoimialoina ovat rakennussuunnittelu ja kaavoituspalvelut. Asiakaskeskeisestä suunnittelutyötämme ohjaa asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman läpinäkyväksi tehty työprosessi, jolla haluamme varmistaa, että asiakas tietää tarkasti, mitä kuhunkin työvaiheeseen kuuluu ja mitä on odotettavissa seuraavassa vaiheessa.

Ramin_prosessi_black1-01

HANKESUUNNITELMA

Lähtötietojen hankinta
Tonttikäynti
Asiakkaan toiveet
Alustavat viranomaisselvitykset
Kaava/määräykset
Tapauskohtaiset
rakennusmääräykset

LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI

Ramin_prosessi_black2-02

LUONNOS 1

Lähtötiedot suunnitelmiksi
Luonnostelu
Tontin käyttöluonnos
Alustava aikataulutus
Alustava hinta suunnitelmalle

SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ TAI MUUTOKSET

Ramin_prosessi_black2-03

LUONNOS 2

Luonnos 1. pohjalta rakennussuunnitelma luonnos

– Asemapiirros
– Pohjapiirros
– Julkisivut
– Leikkauspiirustus

SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

RAKENNUSVALVONTA

– Poikkeamisluvat
– Tontinkäsittely (rasitteet, lohkoaminen)
– Kaavanmuutos

Ramin_prosessi_black2-04

RAKENNUSLUPAVAIHE

Laissa säädetyt vaatimukset

– Kaavakkeet
– Selvitykset
– Lausunnot

POIKKEAMISLUVAT
KAAVANMUUTOKSET
LISÄSELVITYKSET

Lupa myönnetään 30pv tai ennaltaaloittamislupa

Ramin_prosessi_black2-05

TOTEUTUSSUUNNITELMA

Rakennusluvan analysointi
Muut erikoissuunnittelijat

– Tietojen jakaminen
– Suunnittelupalaverit

Toteutussuunnitelmat
Urakkalaskentakuvat

– Sisältö sovitaan erikseen

Työmaavalvonta
Pääsuunnittelijan tehtävät

– Muiden suunnittelijoiden suunnitelmien yhteensovittaminen

Työmaa-aikaiset muutosluvat
Lisärakennusluvat
Katselmukset